สูตรอาหารไทย: ไก่สะเต๊ะ โดย Lobo (www.lobo.co.th)

Recipes / Thai Recipes
 400400   
 23 Jun 2009   
สูตรอาหารไทย: ไก่สะเต๊ะ โดย Lobo (www.lobo.co.th)// ส่วนผสม: ผงหมักสะเต๊ะ ตราโลโบ (ซอง A), เนื้ออกไก่, กะทิ, ผงน้ำจิ้มสะเต๊ะ ตราโลโบ (ซอง B), กะทิ
 

Comments

Recommended Recipes Video