1-dollar Food Challenge - Da Nang Food Tour with The Food Ranger

Recipes / Japanese Recipes
 204126   
 24 Jul 2017   
Eateries featured (Địa chỉ các quán ăn giới thiệu trong video): 1. Spring rolls- Ram Cuốn Cải Dì Hoa (K231/10 Lê Duẩn, Quận Hải Châu) 2. Noodle Soup with fish and sausages -Bánh Canh Ruộng (20 Hà Thị Thân, Quận Sơn Trà) 3. Quang Noodle with Jelly Fish - Mì Quảng Sứa Hồng Vân (56 Lê Hồng Phong, Quận Hải Châu) 4. Avocado coconut ice-cream - Kem Bơ Cô Vân (phía trong Chợ Bắc Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn) 5. Rice Paper Burritos - Bánh Tráng Kẹp Dì Hoa (62/2A Núi Thành, Quận Hải Châu) 6. Viet Sandwiches - Bánh Mì Thịt Chả Bà Lan ( 62 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu) Check out Trevor's video for the same tour and see how he rated the foods http://goo.gl/xw6UPW ►Subscribe for NEW VIDEO EVERY FRIDAY: http://goo.gl/upfRRU ►The Food Ranger's Channel: http://goo.gl/hhFHR9 ► GET MY COOKBOOK here: http://danangcuisine.com/cookbook/ ► Items in my kitchen and pantry: http://danangcuisine.com/store/ If you recreate any of my recipes, please share a photo of your food on social media by inserting #HelenRecipes. Your food will be featured in my video someday ;) ● Instagram: http://instagram.com/helenrecipes/ ● Google+ https://plus.google.com/+HelenRecipes/posts ● Facebook: https://www.facebook.com/helenrecipes ● Twitter https://twitter.com/HelenRecipes Music by Audio Network/Youtube Music Library
 

Comments

Recommended Recipes Video