My Youtube Journey & "Simply Pho" Cookbook Giveaway

Recipes / Japanese Recipes
 35205   
 01 Sep 2017   
This giveaway is now CLOSED. Winners are annouced here: https://www.youtube.com/watch?v=DUd-uRln-Cc ► GET MY COOKBOOKS here: http://danangcuisine.com/cookbook/ ► Pre-order "Simply Pho" on amazon: http://amzn.to/2vQtSCU Here were the rules: #1 Be a subscriber to Helen's Recipes Channel http://goo.gl/upfRRU #2 Comment below telling me why you want to have the book and your favorite 3-digit number Notes: • If you are under 18 years old, make sure you have permission from your parents to enter. • I will do a livestream to pick the winners on September 15th 2017 Luật chơi rất đơn giản: 1. Bạn đăng kí theo dõi kênh này http://goo.gl/upfRRU 2. Bình luận ở dưới video này, cho H biết vì sao bạn muốn có sách Simply Pho và 1 con số có 3 chữ số bất kì Lưu ý: • Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn phải xin phép ba mẹ trước khi tham gia • Helen sẽ làm video livestream vào tháng ngày 15 tháng 9 năm 2017 để chọn người thắng giải. Sách sẽ được gởi cho bạn bằng bưu điện, dù cho bạn ở bất cứ đâu. Đặt mua cuốn Xì Xà Xì Xụp http://bit.ly/2vxQrRp hoặc http://bit.ly/2vxd7kJ Join me on ● Instagram: http://instagram.com/helenrecipes/ ● Facebook: https://www.facebook.com/helenrecipes Music by Youtube Music Library
 

Comments

Recommended Recipes Video